ΑΛΛΕΠΑΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΔΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ

 

 

dimotikosymvoulio2014Δύο φορές θα συνεδριάσει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας. Η επιλογή, έχει ασφαλώς συμβολικό χαρακτήρα, καθώς η δεύτερη πρόσκληση αφορά ένα και μόνο θέμα: Αυτό της Υγείας, όπου αναμένεται να υπάρξει και ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας.

Την επομένη, θα πραγματοποιηθεί μια ακόμα συνεδρίαση, με αποκλειστυικό θέμα, τον Ισολογισμό, που είναι μοναδικό θέμα, καθώς έτσι επιβάλλει ο «Καλλικράτης».

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας, έχοντας υπόψη τις  διατάξεις του άρθρου 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης, Απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), σας καλεί να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   14 η του μηνός   Δεκεμβρίου  2015, ημέρα της εβδομάδας    Δευτέρα  και ώρα  16:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
1.      ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 428/2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΜΕ ΘΕΜΑ : «ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΑΓΑΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΜΑΡΚΟΣ.

 

 

2.      ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ.  ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

 

3.      ΕΓΚΡΙΣΗ 3ΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

4.      ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΩΝΑΚΙ» ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

5.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΦΗΡΑ (ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PELICAN)».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΑΦΙΕΡΗΣ ΜΗΝΑΣ.

 

6.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.  ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

7.      ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ #5.170,00# € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

 

8.      ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩ ΓΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

9.      ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ #291,12# € ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

 

10.   ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

11.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΘΗΡΑΣ.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

 

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου  θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   14 η του μηνός   Δεκεμβρίου  2015, ημέρα της εβδομάδας    Δευτέρα  και ώρα   18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης  :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
1.      ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ.

 

EIΣΗΓΗΤΗΣ :  κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ.

                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                        κ. ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.

 

 

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15 ΔΕΚΕΜΕΒΡΙΟΥ

 

  Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα του ΔΑΠΠΟΣ  την   15 η του μηνός   Δεκεμβρίου  2015, ημέρα της εβδομάδας    Τρίτη  και ώρα   17:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό  θέμα της ημερήσιας διάταξης( Άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ.  Ν.3463/2006)  :

 

Α/α 

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ :
1.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                       κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.